York.vn

alt
alt
alt
York.vn
York.vn
York.vn

CIVIL AIR CONDITIONAL

Providing customers with the best products with the highest value for use

COMMERCIAL AIR CONDITIONAL

Systems used in commercial buildings ensure a quiet indoor air, improved temperature control, and increased flexibility.

CENTER AIR CONDITIONAL

The central air conditioning system VRF promises to bring more comfort to all customers through higher efficiency to maximize energy, save money and lower operating costs.

YORK'S HIGHTLIGHTS

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAL/YVL Series

Mới cập nhật

  • Model:MAL/YVL
  • Loại 1 chiều
  • Công suất: 75,000 - 600,000 Btu/h
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAK/YVK Series

Mới cập nhật

  • Model:MAC/YVC
  • Loại 1 chiều
  • Công suất: 75,000 - 750,000 Btu/h
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York- YBW Series

Mới cập nhật

Model: YBW Series

Công suất: từ 30 đến 180 kw lạnh

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YGWS Series

Mới cập nhật

Model: YGWS Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YCAE Series

Mới cập nhật

Model: YCAE Series

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YVAG Series

Mới cập nhật

Model: YVAG Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - AMICHI - YMAA/YMPA Series

Mới cập nhật

Model: YMAA/YMPA Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

 

Chiller Mini York-YCWE-E Series

Mới cập nhật

Model: YCWE-E Series

Công suất: Mở rộng lên tới 336 tons lạnh 

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Linh Kiện Chính Hãng