Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAL/YVL Series

Mới cập nhật

  • Model:MAL/YVL
  • Loại 1 chiều
  • Công suất: 75,000 - 600,000 Btu/h
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAK/YVK Series

Mới cập nhật

  • Model:MAC/YVC
  • Loại 1 chiều
  • Công suất: 75,000 - 750,000 Btu/h
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York- YBW Series

Mới cập nhật

Model: YBW Series

Công suất: từ 30 đến 180 kw lạnh

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YGWS Series

Mới cập nhật

Model: YGWS Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YCAE Series

Mới cập nhật

Model: YCAE Series

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YVAG Series

Mới cập nhật

Model: YVAG Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - AMICHI - YMAA/YMPA Series

Mới cập nhật

Model: YMAA/YMPA Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

 

Chiller Mini York-YCWE-E Series

Mới cập nhật

Model: YCWE-E Series

Công suất: Mở rộng lên tới 336 tons lạnh 

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng