Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-18TW4RGATU00

Mới cập nhật

Công suất: 18000 Btu/h

Loại máy :  2 chiều lạnh sưởi

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  ...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-13TW4RYDTU00

Mới cập nhật

Công suất: 12000 Btu/h

Loại máy :  2 chiều lạnh sưởi

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  ...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-10TW4RYDTU00

Mới cập nhật

Công suất: 9000 Btu/h

Loại máy :  2 chiều lạnh sưởi

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  0...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-22CR4RBBDJ00

Mới cập nhật

Công suất: 22000 Btu/h

Loại máy :  1 chiều lạnh

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Non-Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  0862.8...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-18CR4RXADJ00

Mới cập nhật

Công suất: 18000 Btu/h

Loại máy :  1 chiều lạnh

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Non-Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  0862.8...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-12CR4RVEDJ01

Mới cập nhật

Công suất: 12000 Btu/h

Loại máy :  1 chiều lạnh

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Non-Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  0862.8...

Điều hòa cục bộ treo tường Hisense AS-10CR4RYDDJ00

Mới cập nhật

Công suất: 9000 Btu/h

Loại máy :  1 chiều lạnh

Loại Gas : R410A

Công nghệ: Non-Inverter

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ:  0862.86...