Điều hòa YORK thương hiệu hàng đầu Hoa Kỳ

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió- MAC/YVC Series

Mới cập nhật

 • Model:MAC/YVC
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 75,000 - 600,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAL/YVL Series

Mới cập nhật

 • Model:MAL/YVL
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 75,000 - 600,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần/ Đặt sàn nối ống gió -MAK/YVK Series

Mới cập nhật

 • Model:MAC/YVC
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 75,000 - 750,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York- YBW Series

Mới cập nhật

Model: YBW Series

Công suất: từ 30 đến 180 kw lạnh

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YGWS Series

Mới cập nhật

Model: YGWS Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YCAE Series

Mới cập nhật

Model: YCAE Series

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Chiller Mini York - YVAG Series

Mới cập nhật

Model: YVAG Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Chiller Mini York - AMICHI - YMAA/YMPA Series

Mới cập nhật

Model: YMAA/YMPA Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

 

Chiller Mini York-YCWE-E Series

Mới cập nhật

Model: YCWE-E Series

Công suất: Mở rộng lên tới 336 tons lạnh 

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 1 chiều - 12,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHFE12XE/ YHFE12YE
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 12,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 1 chiều - 9,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHFE09XE/ YHFE09YE
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 9,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 2 chiều - 24,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHGE24XE/ YHGE24YE
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng