Chiller Mini York - AMICHI - YMAA/YMPA Series

Mới cập nhật

Model: YMAA/YMPA Series

Xuất sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

 

Chiller Mini York-YCWE-E Series

Mới cập nhật

Model: YCWE-E Series

Công suất: Mở rộng lên tới 336 tons lạnh 

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng 

Sản phẩm được phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 1 chiều - 12,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHFE12XE/ YHFE12YE
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 12,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 1 chiều - 9,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHFE09XE/ YHFE09YE
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 9,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 2 chiều - 24,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHGE24XE/ YHGE24YE
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa treo tường York - 1 chiều - 24,000 Btu/h – Gas R410

Mới cập nhật

 • Model:YHFE24XE/ YHFE24YE
 • Loại 1 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần nối ống gió York - 2 chiều - 24,000 Btu/h - Ga 410a

Mới cập nhật

 • Model:YEGE24BXE/ YEGE24BYE
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần nối ống gió York - 2 chiều - 36,000 Btu/h - Ga 410a

Mới cập nhật

 • Model:YEGE36BXO/ YEGE36BYO
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 36,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần Cassette York - 2 chiều - 36,000 Btu/h - gas 410a

Mới cập nhật

 • Model:YKGE36BXO/ YKGE36BYO
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 36,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa âm trần Cassette York - 2 chiều - 24,000 Btu/h - gas 410a

Mới cập nhật

 • Model:YKGE24BXE/ YKGE24BYE
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa tủ đứng York - 2 chiều - 24,000 Btu/h - Ga 410a

Mới cập nhật

 • Model:YLGE24BXE/ YLGE24BYE
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 24,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng

Điều hòa tủ đứng York - 2 chiều - 48,000 Btu/h - Ga 410a

Mới cập nhật

 • Model:YLGE48BXO/ YLGE48BYO
 • Loại 2 chiều
 • Công suất: 48,000 Btu/h
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành:24 tháng

Sản phẩm phân phối chính hãng